تبلیغات
ღکُلبـﮧےِتَنـــہآیےهآےِمَنـــღ
About

سـلاҐ اسـمـҐ مــפــمــבرضـاس 17 سـالـمــہ ڪـلاس سـوҐ

مـטּ ڪـیــم؟؟؟ ڪـســے مـیــבونــہ؟؟؟

مـטּ هـمــوטּ בیـوونــہ ایــҐ ڪــہ هـیـــچ وقــتــ عوض نـمـیــــشـه.

هـمــونـے ڪــہ هـمــہ بـاهـاش פֿـــوشــפــالــטּ امـا ڪـسـے بـاهـاش نـمـے مـونـه.

هـمــونـے ڪــہ هــق هــق هـمــہ روبــہ جــوטּ בل گــوش مـیــבہ

امـا פֿــوבش بـغــضـاش رو زیـربـالـش مـیـتــرڪـونـه.

هـمــونـے ڪــہ مـواظـبــہ ڪـسـے نـاراפـــتــ نـشــہ امـاهـمــہ نـاراפــتـش مـیـڪــنـטּ.

هـمــونـے ڪــہ تـڪـیــہ گـاہ פֿــوبـیــہ امـا واسـش تـڪـیــہ گـاهـے نـیـســتــ .

هـمــونـے ڪــہ ڪــلـے פــرفــ בارہ امـا هـمـیـشــہ سـاڪـتــه. آرہ

مــטּ هـمــونـم .

(..')/♥ ♥('..)
.\♥/. = .\█/.
_| |_ ♥ _| |_
Categories
Archives
Links
Design
Other
--------------

ساخت لوگو 2onya

--------------

ҳ̸Ҳ̸ҳ یـﮧِ پِسَرِ تَنـــہآ פּ בِل شِکَستـﮧِ ҳ̸Ҳ̸ҳ
--------------------------

کد هدایت به بالا

--------------------------

{ בפ֗ـــــتــــــرم } בیـگـــــــر ...

{ בפ֗ـــــتــــــرم } בیـگـــــــر ...
 
گـاهـــے בلــم بـــﮧ انــבازہ ے { تـمــام בنـیــــــا } مـیـگـیــــــرב  
 
گـاهــے { اشــڪ } مـیـریــــــزم گـاهــے  
 
صـــבاے { قـهـقـهــــﮧ } ام تـمــام شــهــر را پـــر مـیـڪـنـــב  
 
گـاهـــے { آرامــــــم } ... { פـــــرف } نـمـیـزنــــــــم ... و  
 
{ بـالـشــــــــم } را بـــﮧ هـمــﮧ ے { شـانــﮧ هـاے سـرב و بــے اפـــسـاس } בیـگـر
 
تـرجـیــــح مـیـــבهـم ... { בפ֗ـــــتــــــرم } בیـگـــــــر ... 
 
گـاهــے از { בرב } بـــﮧ פ֗ـــوבم مـیـپــــیـچـــم امـا  
 
نـمـیـگـــــذارم ڪـســے بـفـهـمـــב از چـــﮧ بـــﮧ انــבامـم { پـیـچ و تـابـــے } مـیــבهـم  
 
بـگـــــــذار فـڪـر ڪـنـنــב { פ֗ـــــــــوبـم } تـقـصـیـر { פ֗ــــوבم } اســتــ ...  
 
ایــטּ { בروغ } را زیـــ ـاב بـــﮧ اطـرافـیــانـــــم گـفـتـــﮧ ام { مــטּ פ֗ـــــــوبـم } ...  

{ בפ֗ـــــتــــــرم } בیـگـــــــر ...

 گـاهـــے { لـجـبـــــاز } و شــــــرورم گـاهـــے مـهـــربـاטּ و { בلــســـــوز }  
 
گـاهــــے هـم مـثـل امـشــــــبــ { פــال פ֗ـــــوבم را نـمـیـفـهــــمــم } ...  
 
امـا ... פ֗ـــــــوبـم ... פ֗ـــــوبــِ { פ֗ـــــــــــــــــــوبــ } ... 


طبقه بندی: مـتــטּ هـاے طـولانــے ، בפֿــــــتـرانــہ هـا ،

نظرات() :: پنجشنبه 3 مهر 1393 :: 04:53 ب.ظ :: محمدرضا