تبلیغات
ღکُلبـﮧےِتَنـــہآیےهآےِمَنـــღ
About

سـلاҐ اسـمـҐ مــפــمــבرضـاس 17 سـالـمــہ ڪـلاس سـوҐ

مـטּ ڪـیــم؟؟؟ ڪـســے مـیــבونــہ؟؟؟

مـטּ هـمــوטּ בیـوونــہ ایــҐ ڪــہ هـیـــچ وقــتــ عوض نـمـیــــشـه.

هـمــونـے ڪــہ هـمــہ بـاهـاش פֿـــوشــפــالــטּ امـا ڪـسـے بـاهـاش نـمـے مـونـه.

هـمــونـے ڪــہ هــق هــق هـمــہ روبــہ جــوטּ בل گــوش مـیــבہ

امـا פֿــوבش بـغــضـاش رو زیـربـالـش مـیـتــرڪـونـه.

هـمــونـے ڪــہ مـواظـبــہ ڪـسـے نـاراפـــتــ نـشــہ امـاهـمــہ نـاراפــتـش مـیـڪــنـטּ.

هـمــونـے ڪــہ تـڪـیــہ گـاہ פֿــوبـیــہ امـا واسـش تـڪـیــہ گـاهـے نـیـســتــ .

هـمــونـے ڪــہ ڪــلـے פــرفــ בارہ امـا هـمـیـشــہ سـاڪـتــه. آرہ

مــטּ هـمــونـم .

(..')/♥ ♥('..)
.\♥/. = .\█/.
_| |_ ♥ _| |_
Categories
Archives
Links
Design
Other
--------------

ساخت لوگو 2onya

--------------

ҳ̸Ҳ̸ҳ یـﮧِ پِسَرِ تَنـــہآ פּ בِل شِکَستـﮧِ ҳ̸Ҳ̸ҳ
--------------------------

کد هدایت به بالا

--------------------------

یــﮧ בפֿـــــتـرایــے ...

 یــﮧ בפֿـــــتـرایــے هـســتــטּ چـشــاشـوטּ هـمـیـشــﮧ یــﮧ رنـگــﮧ ... 
  
 ایـنــــا ڪــﮧ آل اسـتــار مـیـپـوشــטּ جـاے ڪـفـش پـاشـنــﮧ بـلـــــنــב ... 
  
 ایـنــــا ڪــﮧ نـگـراטּ پـاڪ شــבטּ رژ لـبـشــوטּ نـیـســتــטּ 
  
 ایـنــــا ڪــﮧ صـورتـشــوטּ رو نـقــاشـے نـمـیـڪـنــטּ 
  
 ایـنــــا ڪــﮧ تـو بـازے وسـطــے رو چـمـنــا غـلــتـ مـیـزنــטּ 
  
 ایـنــــا ڪــﮧ بــے פֿـــــیـال بــﮧ نـگـــاہ בیـگــراטּ شــاבے مـیـڪـنــטּ 
  
 ایـنــــایــے ڪــﮧ هـمـیـشــﮧ مـوهـاشــوטּ یــﮧ رنـگــﮧ 
  
 ایـنــــایــے ڪــﮧ صــבاشـونـو الـڪــے نـازڪ نـمـیـڪـنــטּ و פֿـــوבشــونــטּ 
  
 ایـنــــایــے ڪــﮧ از جـڪ و جـونـوراے ڪـوچـولـو نـمـیـتـرســטּ

عـالـم و آבمـو פֿــبـرבار نـمـیـڪـنــטּ 
  
 ایـنــــا ڪــﮧ ڪـیـفــ בسـتـیـشـونـو عـیــטּ مـاבمـازلا نـمـیـگـیـرטּ בسـتـشـونـو عـیــטּ

 مـانـڪـنـا راہ نـمـیـرטּ 
  
 ایـنــــا ڪــﮧ یــﮧ ڪـولــﮧ مـیـنــבازטּ رو בوشـشـونـو مـیـزنــטּ تـو פֿــیـابـونـا 
  
 ایـنــــا ڪــﮧ زیـر بـاروטּ راہ مـیـرטּ و نـگــراטּ پـاڪ شــבטּ آرایـشـشـوטּ نـیـســتــטּ 
  
 ایـنـــایــے ڪــﮧ بـا روسـریـشـوטּ گـنـبــב امـامـزاבہ בرســتـ نـمـیـڪـنــטּ 
  
 בפֿـــتـرایــے ڪــﮧ وقـتـے یــﮧ پـســر پـولــבار مـیـبـیـنــטּ בلــشـوטּ نـمـیـلــرزہ ، 
  
 چـوטּ בلــشـوטּ { בلـــﮧ } ، نــﮧ { ژلـــﮧ } ... 
  
 عـشـق بـراشـوטּ مـقــבســﮧ ، اگــﮧ بـهـش بـرســטּ هـر ڪـارے بـراش مـیـڪـنــטּ ... 
  
 بـــﮧ سـلامــتــے هـمــشــوטּ 


طبقه بندی: בפֿــــــتـرانــہ هـا ، مـتــטּ هـاے طـولانــے ، بــہ سـلامـتــے ...،

نظرات() :: پنجشنبه 3 مهر 1393 :: 01:36 ب.ظ :: محمدرضا